Biografie

Bernard Winsemius
Foto: Elly Kooiman
Bernard Winsemius  (winsemius@planet.nl)

Bernard Winsemius studeerde orgel bij Anthon van der Horst en Albert de Klerk aan het Amsterdams Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort.

Zijn studies werden bekroond met de Prix d'Excellence voor orgel (1970) en beiaard (1971).
De Vereniging Vrienden van het Concertgebouworkest verleende hem in 1971 de Zilveren Vriendenkrans.

Bernard Winsemius was jarenlang als docent orgel verbonden aan het Rotterdams Conservatorium en als docent beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool. Hij vervulde tal van gastdocentschappen, onder andere in Praag, Londen, Toulouse, Oslo en Rome en doceerde geregeld aan de Internationale Zomeracademie voor Organisten in Haarlem.

Hij is emeritus-stadsbeiaardier van Haarlem en Amsterdam en sinds 2012 actief als freelance beiaardier.

In 1981 werd hij samen met Gustav Leonhardt benoemd tot organist van de monumentale historische orgels in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, een functie die hij nog steeds vervult.

Hij concerteerde over de gehele wereld en maakte tal van opnames voor LP, CD en DVD.