De beiaard van de Zuidertoren
Amsterdam


De beiaard van de Zuidertoren ontstond in 1656, toen François Hemony in Zutphen de 32 klokken voor het instrument vervaardigde.
Korte tijd later reeds werd de beiaard uitgebreid met 3 klokken, waardoor het instrument de (toendertijd) gebruikelijke omvang van drie octaven kreeg. De zwaarste klok (Cis', op het klavier aangesloten als C) heeft een gewicht van 2000 kg.
Bij de restauratie in 1995 werd een aantal kleine klokken door klokkengieterij Eijsbouts vervangen. De nieuwe klokken werden vervaardigd naar het voorbeeld van de oude klokken.
De restauratie van de beiaard veroorzaakte veel beroering in de beiaardwereld, omdat voor het eerst gepoogd werd een 17e eeuwse inrichting van een zware beiaard te reconstrueren. Zo wordt de overbrenging van de toets naar klepel nu gerealiseerd door gebruik te maken van het in onze tijd in onbruik geraakte broek-systeem en is het klavier gemaakt naar het voorbeeld van het nog bestaande 17e eeuwse klavier (compleet met orgelpedaal en toetsen met een zeer grote diepgang)
Originele speeltafelCopie speeltafel


Zuidertoren - Amsterdam

ZuidertorenKlokken in de toren

Zuidertoren


Ansichtkaart van beiaard bewonderaarster